Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Мерки и организация на учебния процес в условията на covid 19

 

 


Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас в периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

Обучението ще се провежда в електронна среда от разстояние, съгласно утвърденото седмично разписание и следния график:

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

І – ІV клас (първа смяна)

1 час

8:30 ч. – 8:50 ч.

2 час

9:05 ч. – 9:25 ч.

3 час

9:40 ч. – 10:00 ч.

4 час

10:15 ч. – 10:35 ч.

5 час

10:50 ч. – 11:10 ч.

6 час

11:25 ч. – 11:45 ч.

 

І – ІV клас (втора смяна ГЦОУД)

Самоподготовка

14:00 ч. – 14:20 ч.

Самоподготовка

14:35 ч. – 14:55 ч.

Занимания по интереси

15:10 ч. – 15:30 ч.

Занимания по интереси

15:45 ч. – 16:05 ч.

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1 час

8:00 ч. –  8:30 ч.

2 час

8:45 ч. – 9:15 ч.

3 час

 9:30 ч. – 10:00 ч.

4 час

10:25 ч. – 10:55 ч.

5 час

11:10 ч. – 11:40 ч.

6 час

11:55 ч. – 12:25 ч.

7 час

12:35 ч. – 13:05 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Графикът за първа смяна е съобразен с различната продължителност на часовете:

                                    ▪ VVII клас – 30 минути

VIII – Х клас – 35 минути


ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

І смяна – VIII, IX и X клас

1 час

8:00 ч. – 8:35 ч.

2 час

8:45 ч. – 9:20 ч.

3 час

9:30 ч. – 10:05 ч.

4 час

10:25 ч. – 11:00 ч.

5 час

11:10 ч. – 11:45 ч.

6 час

11:55 ч. – 12:30 ч.

7 час

12:35 ч. – 13:10 ч.

 

ІІ смяна – XI и XII клас

1 час

13:30 ч. – 14.05 ч.

2 час

14:15 ч. – 14.50 ч.

3 час

15:00 ч. – 15:35 ч.

4 час

15:55 ч. – 16.30 ч.

5 час

16:40 ч. – 17:15 ч.

6 час

17:25 ч. – 18.00 ч.

7 час

18:10 ч. – 18.45 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

"Деца помагат на деца" 

Електронни купони за столово хранене - ВХОД

 


 

Второ място на футболен турнир

 


 

Първо място в конкурс за рисунка на асфалт

 


 

 


 

Обръщение на директора на училището по случай 15.09

  

Информацията за храненето на учениците се намира в основното меню.

Скъпи ученици, уважаеми родители!
Ръководството на СУ „Пейо Яворов“ Ви уведомява, че поради извънредната епидемиологична
обстановка откриването на учебната година ще се състои на 15.09.2020 г. по следния график:
 за новопостъпилите ученици от I, V и VIІІ клас – в двора на училището от 9:00 ч.;
 за учениците от II, III, IV, VI, VII, IX и X клас – в класните стаи от 10:30 ч.;
 за учениците от XI и XII клас – в класните стаи от 11:30 ч.
Работим по организацията на учебната дейност, за да осигурим максимално спокойна и
безопасна среда за нашите ученици.
За взетите решения ще Ви информираме своевременно!