Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

 

         

 

СОУ „Пейо Яворов“ обявява свободни места за допълване на паралелките си за учебната

2015-2016 година, както следва:


Дневна форма на обучение

V клас – 6 места  

VI клас – 5 места

VII клас – 4 места

VIII клас – 5 места

В паралелките се изучава ЗИП:

1. Английски език;
2. Информационни технологии;
3. Български език и литература или Математика. 

За учениците от V и VII клас се предлага като СИП обучение по

Български език и литература и Математика.

10 клас – Профил Технологичен „Туризъм“ – прием след завършено основно образование – 4 места

10 клас – Профил Технологичен „Информационни технологии“ – прием след завършен VII клас – 6 места

10 клас – Профил Хуманитерен – прием след завършен VII клас – 6 места

11 клас – Профил Природоматематически „Биология“ – прием след завършено основно образование – 6 места

11 клас – Профил Технологичен „Предприемачество и бизнес“ – прием след завършен VII клас – 3 места

11 клас – Профил Хуманитерен – прием след завършен VII клас – 3 места

Задочна форма на обучениеVIII, IX, X, IX клас

 

Училище "П. Кр. Яворов" има договор за сътрудничество с УНИВЕРСИТЕТА ПО

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - Пловдив за приемане на ученици за студенти за

 съответната специалност с презентация или оценка от матура.