Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

МЕРКИ за организация на учебния процес в СУ „Пейо Яворов“ в условията на Covid 19 за учебната 2020-2021 г.

 

 

Във връзка с епидемичната обстановка в страната и пътвърдените случаи на ученици с COVID-19 в училищата, напомням:
1.     Освен филтър от медицинското лице в училище за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние, дежурните учители и учителите също следва да подадат обратна информация за общото състояние на учениците и при съмнение за случай на ученик със симптоми на COVID-19 незабавно да уведомят ръководството;
2.     Всеки ден в първите 2-3 минути от учебния час  преподавателите следва да провеждат разговори/беседи, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
3.     Преподавателите да напомнят на учениците за задължителното носене на предпазни маски в общите закрити части на сградата;
4.     Призовавам родителите да следят за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да му бъде осигурен преглед от личния лекар . Известяването на класния ръководител за отсъствието следва да бъде направено по телефон или имейл. При потвърден случай на COVID 19 незабавно родителите информират училището !
Бъдете ЗДРАВИ!
Директор

 

Педагогическите съвети и родителски срещи ще се провеждат само в електронна среда!

 

Гледайте „Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“