Съвети

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Детето ви може по-лесно да  запомни уроците си!

Паметта е един от неразработените ресурси на детето.

Нека му обясним как да развие своя потенциал.

ЗАПОМНЯНЕТО ОЗНАЧАВА РАЗБИРАНЕ

  • За да запомнят, децата трябва да осмислят информацията.
  • Необходимо е съдържанието на урока да бъде опростено до детското ниво на възприемане.
  • За да бъде улеснен процесът на запомняне преразкажете на детето урока с ваши думи, а след това то да го повтори.

ДА СЕ ПРИЛОЖИ НА ПРАКТИКА НАУЧЕНОТО

  • Не е достатъчно информацията само да влезе в главата и да бъде запомнена, ученикът трябва да е в състояние да я намери тогава, когато тя му потрябва.

КАК ДА НАУЧИ ТАБЛИЦАТА ЗА УМНОЖЕНИЕ

Оставете детето само да реши кой начин за запаметяване е най-подходящ за него :

- като я  “фотографира” с очи (зрителна памет)

- запомня гласа и думите ви (слухова памет)

Нека първо се упражнява да казва таблицата за умножение по ред. После нека премине към разбъркано пресмятане.

КАК ДА ЗАПОМНИ СТИХОТВОРЕНИЕ

v     КАТО РЕЦИТИРА НА ФОНА НА МУЗИКА

v     НА ВСЕКИ СТИХ СИ ПРЕДСТАВЯ КАРТИНА

За да не се стеснява в час и да не “блокира”, нека рецитира пред огледалото или си представя, че е в час.

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

v     Преди да започне подготовка, детето трябва да установи какво знае.

v     След това, като преговори урока, то може да си представи самостоятелната работа.

v     Можете да поиграете на учител и ученик, като му задавате въпроси от урока.

Така, играейки с вас, детето изработва в ума си полезни “пищови” за самостоятелната работа.

Обяснете на детето, че когато порасне, знанията от училище ще му помогнат да стане такъв, какъвто желае.

Така ще бъде мотивирано да влага повече усилия в ученето.