Дисциплина

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Какво може да се направи за подобряване на дисциплината в училище.

Изследванията показват, че 80% от учениците рядко нарушават правилата, те идват на училище, за да учат. 15% от учениците от време навреме нарушават правилата, те не ги приемат и се борят с ограниченията. 5% от учениците хронично нарушават правилата и често са извън контрол. Цел на дисциплината в клас е да се управляват тези 20% от учениците, които нарушават правилата, без да се отчуждят останалите 80%, които са готови да се учат.

Основни принципи на интервенция за модификация на проблемни поведения:

Създаване на училищно обкръжение, което се характеризира с топлота, позитивен интерес и загриженост от страна на възрастните

Твърди граници за неприемливото поведение.

При накърняване на границите и нарушаване на правилата трябва да се прилагат системно последици, които не се враждебни и насилствени.

Достатъчна степен на наблюдение и надзор на дейностите на учениците в клас и в училище .

Политика на общоучилищен подход към дисциплинирането (превенция на тормоза).