Разговор с ученика в клас

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Когато учителят види неподходящо поведение на ученика в класната стая често е необходимо да го извика настрани и да се обсъдят с него действията му.

Стъпки:

Срещнете се с ученика колкото се може по-скоро след инцидента. Осигурете уединено място.

Помолете ученика да разкаже отново какво се е случило (с уважителен и загрижен тон на гласа). Изслушайте (наистина!) младия човек. Чуйте неговата гледна точка. Незабавно (уважително) коригирайте всяко несъответствие, разлика в мненията или лъжи, така че да сте сигурни че и двамата ще работите върху едно и също възприятие на ситуацията.

  1. Дискутирайте морала и учтивостта и попитайте ученика кое е правилно и кое е погрешно в дадената ситуация. Дискутирайте чии права са накърнени и от кого.
  2. Обсъдете модела на поведение на ученика. (Всеки ученик с поведенчески или емоционални проблеми е склонен към стереотипни реакции при фрустрация). Дайте му да разбере,че неговите особени, характерни поведения са неприемливи в класната стая, училищния двор и не могат да бъдат толерирани.
  3. Споразумейте се за нови поведенчески модели. Нека ученикът предложи други възможни начини за овладяване на ситуацията, когато възникне отново. Предложете му да изброи колкото може повече алтернативни реакции. Запишете ги. Изберете една, която ще използва.
  4. Очаквайте връщане към стари модели на поведение. Проведете втори разговор за да отчетете прогреса на ученика.Очаквайте промяната да отнеме време за повече разговори.Никога не се отказвайте от ученика. Признайте всяко подобрение или усилие.

Дисциплинирането не е наказание!