Високо признани

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Високо признание и заслужен успех за СУ "П. Яворов" - Пловдив в лицето на преподавателя по информатика и информационни технологии Стелиана Чиликова.

В условията на силна конкуренция, след прецизен подбор на кандидати г-жа Чиликова беше одобрена за участие в Национална учителска програма по професионална подготовка от областите "Техника" и "Информатика", за учители по учебните предмети "Информатика" и "Информационни технологии". Г-жа Чиликова ще участва в квалификационно обучение в ЦЕРН-Женева от 29 септември до 5 октомври 2019 г. по Национална  програма "Квалификация"2019.

Високите изисквания и критерии на МОН, на които професионалната биография на госпожа Стелиана Чиликова отговори, са: придобита ПКС, участие в национални и международни проекти и програми; научнопрактически разработки и изследвания, участие в квалификационни форми, научни конференции; участие на нейни ученици в състезания по преподавания от нея учебен предмет; поддържане на добра учебна среда с практическа ориентираност на учебния процес, и др.

Успехът на преподавателя от СУ "П. Яворов" - Пловдив Стелиана Чиликова е закономерен резултат от високия й професионализъм, стремеж към усъвършенстване и всеотдайност, както и на нейните системни и последователни усилия учениците да получават солидни знания и мотивация за обогатяване и затвърждаване на практически умения.