Час на Яворов

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Ч А С    З А    Я В О Р О В,

подготвен от клуб „Яворови почитатели”, посветен на 135-годишнината от рождението на

ПЕЙО  ЯВОРОВ /1878-1914/ се проведе в Библиотека „Ив. Вазов”.

 

Участниците:  Виктор Филипов, Калин Колев, Ваня Божинова – 6-ти клас

Представиха:  „Детството на Яворов”;

Стефан Узунов – 10-ти клас и Айза Христозова – 11-ти клас;

Представиха  „Яворов – гимназист”;

Борис Хаджийски – 12-ти клас и Деница Христозова – 11-ти клас;

Представиха  „Яворов – телеграфист, поет, революционер, театрал;

Елена Сариева – 11-ти клас;

Изпълни стихотворенията „Две хубави очи” и „На Лора”;

Микаел Кеворкян – 5-ти клас от СОУ ”П.Евтимий”;

Изпълни стихотворението „Арменци”;

Велизар Атанасов – 11-ти клас;

Представи дружеската връзка „Яворов – Асен Златаров”;

Ивелина Качулова – 11-ти клас;

Представи сърдечните отношения „Яворов – Мина”;

Стелиана Панова – 11-ти клас

Се превъплъти великолепно в образа на Лора Каравелова

Еманоела Игнатова – 11-ти клас

Беше безпогрешната водеща, а

Радослаов Иванов – 11-ти клас

Бе нашият  Я В О Р О В!

Изпълнението им предизвика възторжен отзив.