Самостоятелна форма

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Важно съобщение!

Изпитите за ученици на самостоятелна форма на обучение ще се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за предпазване от COVID-19.
Моля, явявайте се на изпити само в отлично здраве. Тези, които имат грипоподобни симптоми, няма да бъдат допускани в сградата на училището.
Задължително е носенето на лична предпазна маска.


 

 


 

Важно съобщение!


Във връзка със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката се преустановят присъствените учебни занятия за всички учениците от I до XII клас в периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г. За учениците на самостоятелна форма на обучение се отлага провеждането на поправителни изпити.  Те ще  бъдат през месец януари, ако не настъпят други обстоятелства и своевременно ще бъде публикувана заповедта за провеждането им.

 


първа поправителна изпитна сесия за ученици от ХII