Архив

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Обществена поръчка -  събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I до VI клас за учебната 2020/2021 г. при Средно училище „Пейо Кр. Яворов“

Дата на публикуване: 08 Април 2020 14:37


 

Обществена поръчка -  събиране на оферти с обява с предмет:

„Ежедневно и комплексно почистване на сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ и прилежащите площи, с адрес гр. Пловдив, бул. ”България” № 136”.

Дата на публикуване: 21.06.2019 год. 11:03:00


Обява с предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по ежедневно и комплексно почистване на сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ и прилежащите площи, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 136“

Дата на публикуване: 21.05.2018 год.


 

Обява с предмет: „Ежедневно и комплексно почистване на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ и прилежащите площи – гр. Пловдив, бул. ”България” № 136

Дата на публикуване: 20.04.2017 год.


Публична покана с предмет: „Ежедневно и комплексно почистване на СОУ „Пейо Крачолов Яворов“ и прилежащите площи – гр. Пловдив, бул. ”България” № 136

Дата на публикуване: 22.03.2016 год. 


 

Публична покана с предмет: „Доставка на готови закуски за учениците от I до IV клас в СОУ „Пейо Крачолов Яворов”– гр. Пловдив за календарната 2016 г.”

Дата на публикуване: 24.11.2015 год.