Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

СУ "Пейо Крачолов Яворов" - Пловдив

П О К А Н А

до  фелдшер Г. Стойчев

 

На основание чл.262 ал.3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 20. 09. 2017 г. от 18.30 часа в Актова зала  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на Списък образец№1 за учебната 2017/2018 година 2. Приемане на програма за целодневно обучение в училището 3. Приемане на дневен режим за учебната 2017/2018 година 4. Други.

 

Директор: Сашка Кръстева

 

 

СУ "Пейо Крачолов Яворов" - Пловдив

П О К А Н А

до  Представител на Обществения съвет

 

На основание чл.262 ал.3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 20. 09. 2017 г. от 18.30 часа в Актова зала  при следния проект за ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на Списък образец№1 за учебната 2016/2017 година 2. Приемане на програма за целодневно обучение в училището 3. Приемане на дневен режим за учебната 2017/2018 година 4. Други.

 

Директор: Сашка Кръстева