Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

ПРИЕМ за I-ви КЛАС    
 
за учебната 2019/2020 година
 

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов”- град Пловдив
обявява прием за ученици в I клас за учебната 2019/2020 година в три паралелки.
Предлага:
-    Отлично подготвени педагози, които непрекъснато обогатяват квалификацията си, специалисти в различни области, участващи в изготвянето на учебници и помагала; работещи съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски” при подготовката на студенти чрез наблюдения и държавни практики;
-    Целодневно обучение на учениците през четирите години на обучение /от 8 до 18 часа/ по паралелки, без сборни групи ;
-    Стол за хранене с обедно меню по избор и топла храна;
-    Светли, топли, класни стаи, обзаведени с удобни маси и столове, мултимедия, отделни кътове;
-    Зъболекарски, лекарски кабинет;
-     Педагогически съветник и училищен психолог;
-    Безплатно ползване на библиотеката в училището;
-    Ресурсен кабинет;
-    Професионална охрана;
-    Модерен физкултурен салон;
-    Работа със софтуерната система „Енвижън”;
-    Участие в занимания по интереси, свързани с техните предпочитания;
-    Участие в спортни и танцови клубове;
-    Ежемесечно посещение на театър, екскурзии, спортни празници, уроци извън класните стаи;
-    Плавен преход на учениците от четвърти в пети клас с вече познати съученици, учители и условия;
-    Близост до спирки, подлези.

 

Приемът е утвърден със заповед  № РД-09-1186/29.03.2019 г. на директора след съгласуване на обществения съвет, взето с Протокол № 1/15.01.2019 г. и решение на ПС с Протокол №5 /10.01.2019 г.

1. I клас – 3 паралелка по 24 ученици

2. Целодневна организация на учебния ден:

І клас – 3 група х 24 ученици

 

Електронен прием на учениците в първи клас

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2019/2020 година ще е по електронен път, съгласно приетата и обновената наредба за прием на Общински съвет – Пловдив:

 График.

Най-важният критерий за прием е териториалното разпределение и наличието на по-голям брат или сестра до 12 години в същото учебно заведение.

За тази цел са оформени райони за всяко училище. (https://priem.plovdiv.bg/school_details/19)

Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.

Децата, с настоящ адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.

Очаква се системата на стартира от 15.04.2019 г., когато родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

Това е информация от сайта на община Пловдив (plovdiv.bg) в раздел “Образование” (http://www.plovdiv.bg/item/education/)  – в менюто “Прием в първи клас за учебната 2019/2020 година”


 


 ОЧАКВАМЕ ВИ!