Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Уважаеми родители,

 

Във връзка с извънредното положение обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България Ви информирам, че предвидената родителска среща с екипа, насрочена за 25.03.2020 г. от 18:00 ч. в Актова зала на училището, няма да се състои.

 

Заявление за участие в централизираното класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година може да бъде подадено или електронно на https://priem.plovdiv.bg/или на хартиен носител в канцеларията на училището (един от двата начина!).

Г Р А Ф И К на дейностите за 2020 календарна година, съгласно Наредба   за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в централизирано класиране за прием в първи клас

Приложение №2

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КР. ЯВОРОВ”  –  ГРАД ПЛОВДИВ 

обявява прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година в три паралелки.

Предлага:

-         Висококвалифицирани педагози, специалисти в различни области, работещи съвместно с преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски” при подготовката на студенти от Педагогическия факултет;

-         Целодневно обучение на учениците през четирите години на обучение /от 8 до 18 часа/ по паралелки, без сборни групи;

-         Столово хранене с обедно меню по избор и топла храна;

-         Светли и уютни класни стаи, оборудвани с мултимедия;

-         Целодневно медицинско наблюдение;

-         Консултации с педагогически съветник и училищен психолог;

-         Безплатно ползване на училищната библиотека;

-         Ресурсен кабинет;

-         Професионална охрана;

-         Модерен физкултурен салон;

-         Работа по проекти;

-         Работа със софтуерната система „Енвижън”;

-         Групи по интереси, свързани с предпочитанията на децата;

-         Участие в спортни и танцови клубове;

-         Ежемесечно посещение на театър. Провеждане на екскурзии, спортни празници, уроци извън класните стаи;

-         Плавен преход на учениците от четвърти в пети клас с вече познати съученици, учители и условия;

-         Близост до спирки, подлези.

 

Каним всички родители на среща с екипа на 26.02. и 25.03.2020г. в Актова зала на училището от 18.00 часа.