Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

 

за учебната 2018/2019 година 

 

 

Утвърден със заповед  № РД-09-1186/29.03.2019 г. на директора след съгласуване на обществения съвет, взето с Протокол № 1/15.01.2019 г. и решение на ПС с Протокол №5 /10.01.2019 г.

  1. V клас – 5 паралелки по 26 ученици
  2. Целодневна организация на учебния ден

Предлагаме ви

-         Безплатни следобедни занятия по самоподготовка в занималня под ръководството на висококвалифицирани преподаватели;

-         Богато разнообразие от извънкласни форми.