Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018/2019 година,

утвърден със заповед №РД-01-118 / 29.03.2018 г. на началника на РУО – Пловдив

 

ПРОФИЛ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

/с интензивно изучаване на английски език/

дневна форма на обучение

Профилиращи предмети: Български език и литература, История, Английски език, Информационни технологии.

 

Балообразуващи  предмети: Утроеният резултат от НВО по БЕЛ,

резултатът от НВО по математика, оценката по БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование и оценката по история от свидетелството за завършено основно образование.

.

ПРОФИЛ: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

/с интензивно изучаване на английски език/

дневна форма на обучение

Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Математика, Български език и литература.

 

Балообразуващи предмети: Удвоеният резултат от НВО по БЕЛ,

удвоеният резултат от НВО по математика, оценката по ИТ от свидетелството за завършено основно образование и оценката по БЕЛ от свидетелството за завършено основно образование.

 

 

График на дейностите и работно време на комисията:

Дейност

Дата

Комисия

Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 

04-06.07.2018 г.

 

Място – кабинет № 19

Работно време: 8.00 – 18.00 ч.

 

Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране

13-17.07.2018 г.

Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране

27-30.07.2018 г.

Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване

до 31.08.2018 г.

Място – кабинет № 39 /канцелария/

Работно време: 8.00 – 17.00 ч.