Профил на купувача

Печат

Обществена поръчка -  събиране на оферти с обява с предмет:

„Ежедневно и комплексно почистване на сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ и прилежащите площи, с адрес гр. Пловдив, бул. ”България” № 136”.

Дата на публикуване: 21.06.2019 год. 11:03:00