2015

Печат

Спечелен и изпълнен проект за оборудване на един клас с таблети с цел електронно обучение и модерно безжично оборудване осигуряващо високоскоростен интернет на стойност 24 000 лева.