Прием (Задочна форма)

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ПРИЕМ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

за учебната 2016/2017 година

 


I. Непрофилирана паралелка  (осми клас)

 

 

Срок на обучение: 1 година.

 

Приемът  се осъществява по документи.

 

Паралелките удовлетворяват обществено значима потребност за достъп до образование на граждани над 18-годишна възраст, които получават възможност да завършат средно образование, като съчетават професионалните и семейните си ангажименти с продължаващо обучение за повишаване на квалификацията, което разширява периметъра на шансовете им за трудова заетост.


II. Непрофилирана паралелка  (девети клас)

 

 

Срок на обучение: 4 години.

 

Приемът  се осъществява по документи.

 

Паралелките удовлетворяват обществено значима потребност за достъп до образование на граждани над 18-годишна възраст, които получават възможност да завършат средно образование, като съчетават професионалните и семейните си ангажименти с продължаващо обучение за повишаване на квалификацията, което разширява периметъра на шансовете им за трудова заетост.


Записване от 8:00 до 16:00 ч.

в канцеларията на училището,

втори етаж в ляво.