Обява

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Обява

 

СОУ “Пейо Крачолов Яворов”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост – на павилион (тип „Чайка”) за продажба на закуски, с площ от 10.00 кв.м.(десет квадратни метра) находящ се двора на СОУ “Пейо Крачолов Яворов” – гр. Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, Район “Северен”, бул.”България” № 136.

Документи за участие могат да се получат от 07.12.2015г.  до 18.12.2015г. от стая № 55, ет.3 на СОУ „Пейо Крачолов Яворов”, гр.Пловдив, бул.”България” № 136, след заплащане на конкурсните книжа.

 

Цената на конкурсните книжа е 10 лв., вносими по следната банкова сметка на СОУ “Пейо Крачолов Яворов”, а именно: BG 02 IORT73753102009400, BIC:  IORTBGSF в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД.

 

Депозитната вноска е 50 лева, вносими по следната банкова сметка на СОУ “Пейо Крачолов Яворов”, а именно: BG 02 IORT73753102009400, BIC:  IORTBGSF в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД.

Конкурсът ще се проведе на 21.12.2015г. от 13:00ч. в актовата зала, ет.2 на бул.”България” № 136, гр.Пловдив.

Телефон за информация: 0885822977.