Баскетбол

Първо място на градско първенство 2006 г.

Първо място на градско първенство 2007 г.

Първо място на областно първенство 2007 г.