Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“

Печат

Приложение 1: Становища и позиции за иновациите

Приложение 2: Презентация за иновативни уроци, брошура, клип, анкетна карта

Приложение 3: Албум, илюстриращ моменти от иновативната практика

Приложение 4: Публикации свързани с прилаганите иновации и примерни методически разработки в периода 2017-2019 година

Приложение 5: Сертификати, свързани с прилаганите иновации

Приложение 6: Грамоти и благодарствени писма към екипа

Приложение 7: Професионални визитки на членовете на екипа